Sayın İnternet Kullanıcıları,

Ülkemiz Devlet Teşkilatını oluşturan kurumlar içinde en eski ve en köklü birkaç kurumdan biri olduğumuz bilinci ile sorumluluk sahamıza giren işlemleri yerine getirirken İlimizin kalkınmasına destek sağlamak amacıyla tüm kamu kurumları ve halkımız ile karşılıklı iş birliği içinde çalışmayı, Kanunları herkese eşit uygulamayı, hizmetlerimizi tam ve zamanında sunmayı misyon edindik.

Bunu gerçekleştirebilmek için Anayasamızın “Herkes Kanun önünde eşittir.” ilkesini göz ardı etmeden tüm iş ve işlemlerimizin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlamayı, çalışanlarımızın eğitimlerle bilgi seviyelerini artırmayı, hizmet kalitesini her gün bir adım daha ileri götüren bir kurum vizyonu ile hareket etmekteyiz.

Defterdarlığımızın tüm birimlerinde mükellef odaklı hizmet anlayışı temel ilke olup, kamu hizmetlerinin etkili, hesap verilebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde kamu hizmetleri standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi esası ilke edinilmiştir.

Zaten çağımızda yaşanan hızlı değişimler yönetim düşüncemizdeki değişimi de kaçınılmaz olarak hızlandırmıştır. Sanayide, ticarette, teknolojide yeni bir döneme girilmiş, bu yeni dönemin yükselen değeri de bilgi olmuştur.

Bu bilinçle yenilenen web sitemizin siz internet kullanıcılarına faydalı olmasını diliyor, daha iyi bir site sunmak için katkılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla.

                                                                                                                                   Doğan ADIGÜZEL

                                                                                                                                 Defterdar