Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

 

Personel Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

Muhakemat Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

Muhasebe Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması