Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

 

ATAMA İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ

DİSİPLİN İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ

KADRO ve SINAV İŞLEMLERİ SÜREÇLERİ

MALİ İŞLEM SÜREÇLERİ

SOSYAL ve YÖNETSEL İŞLEM SÜREÇLERİ