2018 Yılı Hizmet İçi Eğitimi

Defterdarlığımız gider birimleri personeli için Defterdarlığımızca hizmet içi eğitim programı düzenlendi.