HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞININ

MİSYONU:

“Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı”

VİZYONU:

“Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı”

ARDAHAN DEFTERDARLIĞININ

MİSYONU:

“Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, belirlenen maliye politikalarını katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Defterdarlık”

VİZYONU:

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, etkin ve verimli kaynak kullanımının yaratacağı uzun vadeli kazanımlar sağlamak için, kendisiyle ve yurttaşları ile barışık, çalışanların hizmet vermekten mutluluk duyduğu, hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir örnek bir “Ardahan Defterdarlığı”