Bilgi edinme başvurusu için tıklayınız

Kurum onayı için tıklayınız

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Ardahan Defterdarlığına başvurulması gerekmektedir. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca eksik doldurulan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kanun ve Yönetmelikler

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullar Hakkında Yönetmelik
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

 

Posta yoluyla ya da bizzat yapabileceğiniz başvurularda;

Gerçek Kişi Başvuruları İçin; Başvuranın Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Numarası, İmzası
Tüzel Kişiler İçin; Unvanı, Yetki Belgesi, Yetkili Adı Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası bulunması gerekmektedir.

İletişim

Adres     :  Karagöl Mahallesi, Kongre Cd. No:42, 75000 Merkez/ARDAHAN
Telefon : (0478)  211 31 16 – 211 32 17 Faks: (0478 ) 211 30 53
Posta     : permd75@maliye.gov.tr